บริษัท วิสดอม เพียร์ จำกัด Wisdom Pier Co.,Ltd.

บริษัท วิสดอม เพียร์ จำกัด Wisdom Pier Co.,Ltd.

บริษัท วิสดอม เพียร์ จำกัด Wisdom Pier Co.,Ltd.บริษัท วิสดอม เพียร์ จำกัด Wisdom Pier Co.,Ltd.บริษัท วิสดอม เพียร์ จำกัด Wisdom Pier Co.,Ltd.

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวม

image1

บริษัท วิสดอมเพียร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ

(๑) การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

(๒) คิดค้นวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ สร้างผลงานด้านศิลปะและสื่อต่างๆ 

(๓) การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และให้บริการทางการศึกษา

(๔) การสร้างความสัมพันธ์ในระดับชาติ นานาชาติ การท่องเที่ยว จัดอีเวนท์ นำเข้าและส่งออกสินค้า

วิสัยทัศน์

image2

"เราจะมุ่งมั่นให้บริการด้านบุคลิกภาพของคนทุกวัย  รวบรวมไว้ซึ่งนวัตกรรม สร้างสังคมบนพื้นฐานจริยธรรมและการเรียนรู้"

ค่านิยมองค์กร ๔ ประการ

image3


- รู้คุณค่าแห่งตน : Personalities

- คิดค้นนวัตกรรม: Innovatons

- มีจริยธรรมและเรียนรู้: Ethic/Education

- เป็นอยู่เพื่อสังคม: Relation

We share

Personalities

image4

มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของโลก การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ

Physical Development (Health)

 • Organic Food
 • Clothes
 • Property Development
 • Phamaceutucal/Herb

Psychical Development (Heart)

 • Psychoterapy
 • Alzheimer Care

innovatons

image5

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ทรงคุณค่า เพื่อนำพาประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม

 • Research
 • Invention
 • Copyright
 • Production
 • Apllication
 • Media

EThic/Education

image6

จริยธรรมและการศึกษาคือรากฐานแห่งชีวิต

 • Seminars/Symposium
 • School
 • Dhamma Cafe

relationship

image7

สายสัมพันธ์คือสันติภาพโลก

 • Tour
 • Events
 • Expo
 • Export
 • Import

Coming soon...

08/02/2020

วันมาฆะบูชา

18.00 น. - 22.00 น.

วัด

รายละเอียดกิจกรรม

08/02/2020

วันมาฆะบูชา

ไหว้พระเวียนเทียน

18.00 น. - 22.00 น.

วัด

xx/09/2019

อะมูนซ่า พาเดิน

08.00 น. - 15.00 น.

บ้านขุนป๋วย

รายละเอียดกิจกรรม

xx/09/2019

อะมูนซ่า พาเดิน

Trekking to look around village, mountain and nature, drinking a great cup of organic coffee at Ban Khon Puay.

กิจกรรมเดินป่า พาชมธรรมชาติ

ลิ่...

รายละเอียดกิจกรรม

08.00 น. - 15.00 น.

บ้านขุนป๋วย

Events/Activities

Musical Doi

image8

It is a special trip for those who love hilltribe traditional music, dance and Karen instruments. There are a lot of relaxing activities about culture, food, clothes etc.

- Day time; trekking around the village and mountain, rice farming, meditation and Yoga.

- Night time: Traditional dinner, Karen's music show.

You are all welcome to the  way of life of Karen culture.

We have a beautiful live music of Doi Amooza for you. Enjoy the unique music of Tena and interesting stories of the hill and people.

Trekking to see people and their culture, enjoy drinking a cup of organic coffee. Ban Khon Puay is waiting for you all.

Organic Farm Workshop

image9

Growing

- Rice

- Vegetables

- Forests

Trekking/Walking

image10

- Mae Sapoke

- Khon Puay

- Doi Ku

Meditation/Yoga/Spa

image11

- Buddhist meditation style

- Yoga

- Massage

- Aromatherapy

- The Thai tradition herbs

ติดต่อเรา

www.wisdompier.com

212 Mu 1, Ban Mai Pang Term,Ban Gard Sub-district,Mae Wang District, Chiang Mai 50360th

Tel. 09876856655

ฝากข้อความถึงเรา!

ยกเลิก

จำนวนผู้เข้าชม